Odpowiedź:

Przykłady poprawnych odpowiedzi

– Poznaj techniki pamięciowe (mnemotechniki).
– Dla lepszego zapamiętania wykorzystuj rymowanki.
– Unikaj nudnego powtarzania.
– Wykorzystuj skojarzenia.
– Ćwicz pamięć długotrwałą.
Powrót do pytań