Odpowiedź:
Przykłady poprawnych odpowiedzi

wyrafinowane – wyszukane, finezyjne, kunsztowne
zapamiętania – utrwalenia
typów – rodzajów, odmian
Powrót do pytań