Odpowiedź:
Przykłady poprawnych odpowiedzi

akapit 4. – Cudzysłów podkreśla nazwę jednej z technik szybkiego uczenia się.
akapit 5. – Cudzysłów wyodrębnia wyraz o charakterze kolokwialnym.
Powrót do pytań