Odpowiedź:
Przykłady poprawnej odpowiedzi

– bezpośredni zwrot: Czcigodna Laureatko
– forma Pani Agnieszka
– posłużenie się gradacją w charakterystyce zalet bohaterki – z niezwykłą wnikliwością,
wręcz analityczną czujnością
– wartościujące słownictwo, np.: kapitalna scena
Powrót do pytań