Odpowiedź:
Przykład poprawnej odpowiedzi

Jest to charakterystyka pośrednia/bezpośrednia, ponieważ autor nie wymienia cech bohaterki, tylko przedstawia ją, opisując jej wypowiedzi i działania.
Powrót do pytań