Odpowiedź:
a) depozyt
b) reżyser-ka/ -ka
c) określa nazwę czynności
Powrót do pytań