Odpowiedź:
Komitet A – 4 mandaty
Komitet B – 1 mandat
Komitet C – 3 mandaty
schemat punktacji
1 pkt – za poprawne określenie liczby mandatów, przypadającej każdemu z trzech komitetów.
0 pkt – za poprawne określenie liczby mandatów, przypadającej jednemu lub dwóm komitetom, niepoprawną odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Powrót do pytań