aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 7. (0–2)
Najpowszechniejsze metody proporcjonalnego podziału mandatów polegają na znalezieniu największych, kolejno po sobie następujących ilorazów liczby uzyskanych głosów. Podziału dokonuje się, dzieląc liczbę głosów uzyskanych przez każdy komitet przez odpowiednie liczby*, a następnie z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich komitetów, wybieranych jest tyle największych, ile jest mandatów do obsadzenia w danym okręgu. Mandaty w obrębie danego komitetu otrzymują kolejno kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

*w metodzie d'Hondta – przez kolejne liczby naturalne 
*w metodzie Sainte-Laguë – przez kolejne liczby nieparzyste 

W okręgu wyborczym do obsadzenia jest 8 mandatów.

Tabela 1. Ilorazy obliczone dla metody d'Hondta

Komitet A

Komitet B

Komitet C

720

300

480

360

150

240

240

100

160

180

75

120

144

60

96


Tabela 2. Liczba głosów oddanych na kandydatów

Numer na liście

Komitet A

Komitet B

Komitet C

1

550 (A1)

90 (B1)

20 (C1)

2

40 (A2)

120 (B2)

200 (C2)

3

100 (A3)

10 (B3)

130 (C3)

4

10 (A4)

70 (B4)

70 (C4)

5

20 A(5)

10 (B5)

60 (C50

w nawiasach podano oznaczenia kandydatówNa podstawie informacji zamieszczonych w tabelach wykonaj polecenia.
Zadanie 7.1.
Na podstawie Tabeli 1 podaj liczbę mandatów, które uzyskają poszczególne komitety:
Komitet A: .........................
Komitet B: .........................
Komitet C: .........................
Zadanie 7.2.
Wybierz poprawne zakończenie zdania.

Odpowiedź zawierająca wyłącznie oznaczenia kandydatów, którzy uzyskali mandaty, to
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności