Odpowiedź:
Przykładowe rozwiązanie 
Między innymi w związku z budową świątyni przedstawionej na fotografii (bazylika pw. Świętych Piotra i Pawła w Rzymie) upowszechniła się symonia, której jednym z przejawów była sprzedaż odpustów. Aby zyskać fundusze na budowę potężnej i okazałej świątyni kolejni papieże odpuszczali grzechy za pieniądze. Stało się to jedna z głównych przyczyn protestu Marcina Lutra z 1517 roku (źródło 2.), co przerodziło się w ogólnoeuropejski ruch zwany reformacją.
schemat punktacji
1 pkt – odpowiedź zawierająca wyjaśnienie związku. 
0 pkt – odpowiedź niepełna lub odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Powrót do pytań