aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii - Nowożytność (XVI-XVIII)

przedmiot: historia

Ilość zadań: 8. Informator, formuła od 2023.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 1. (0–2)
Źródło 1. Fotografia świątyni
https://ekai.pl
Źródło 2. Fragment dokumentu z 1517 roku
27. Wysoko stawiają człowieka ci, którzy twierdzą, że dusza ulatuje natychmiast, gdy tylko zadźwięczy moneta wrzucona do puszki.
28. Jest rzeczą pewną, iż dźwięk monety wrzuconej do puszki może powiększyć zyski i wzmóc chciwość, lecz wstawiennictwo Kościoła uzależnione jest wyłącznie od woli Bożej. [...]
32. Potępieni zostaną na wieki wraz ze swymi mistrzami ci, którzy wierzą, iż listy odpustowe zabezpieczą im zbawienie. Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów,
oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 123–124.
Zadanie 1.1.
Wyjaśnij związek między pomysłem wzniesienia świątyni widocznej w źródle 1., a powstaniem tekstu zaprezentowanego w źródle 2.
.........................
.........................

Zadanie 1.2.
Odwołując się do elementów widocznych na ilustracji, podaj po jednym przykładzie nawiązania do architektury starożytnej Grecji oraz Rzymu

A. Grecja – .........................
B. Rzym –......................... 
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności