Odpowiedź:
Rozwiązanie
Grecja – np. kolumny, tympanon. 
Rzym – np. kopuła, półokrągłe łuki.
schemat punktacji
1 pkt – odpowiedź zawierająca dwa przykłady. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Powrót do pytań