Wskazówka:
Funkcja ƒ jest wielomianem stopnia trzeciego i aby wyznaczyć zbiór, w którym jest ona malejąca, możesz posłużyć się jej pochodną. Wyznacz pochodną funkcji ƒ. OtrzymaszCzy pamiętasz, jaka jest zależność między monotonicznością funkcji ƒ a znakiem pochodnej ƒ' ? Zapamiętaj, że jeśli funkcja jest malejąca w pewnym zbiorze, to jej pochodna jest w tym zbiorze niedodatnia. Zapisz odpowiednią nierówność i ją rozwiąż. Rozwiązaniem będzie przedział


Powrót do pytań