Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Rachunek różniczkowy, poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4
1. Funkcja
jest malejąca w przedziale
2. Wśród wszystkich graniastosłupów prawidłowych trójkątnych, w których suma długości wszystkich krawędzi jest równa 12, jest taki, który ma największą objętość. Oblicz długości krawędzi tego graniastosłupa i jego objętość.
3. Funkcja ƒ(x)=12x – x³ jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych.
W przedziale
funkcja ƒ

źródło: CKE

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura
Polityka Prywatności