Wskazówka:
Jeżeli funkcja jest różniczkowalna, to dla wyznaczenia jej przedziałów monotoniczności i ekstremów lokalnych korzystamy z pochodnej tej funkcji. Czy pamiętasz, jaki jest związek monotoniczności funkcji w przedziale ze znakiem jej pochodnej w tym przedziale?

Oblicz pochodną funkcji ƒ:Powrót do pytań