Wskazówka:
Zauważ, że polecenie wymaga określenia funkcji cudzysłowu w dwóch konkretnych akapitach, chociaż ten znak interpunkcyjny występuje także w innych. Zastanów się, dlaczego zaznaczono cudzysłowem sformułowania w akapicie 4. i 5.
Powrót do pytań