Wskazówka:
Przypomnij sobie, co to jest apostrofa i jaką funkcję pełni ona w wypowiedziach. Zapoznaj się z przypisem dotyczącym laudacji – w jakim celu mówca może stosować apostrofy we wstępie laudacji? Zwróć uwagę na dobór rzeczowników oraz przymiotników w zwrotach rozpoczynających mowę. Zrób notatki na tekście, które pomogą ci w analizie zabiegów językowych. Pamiętaj, pytanie o sposób zawsze wymaga od ciebie udzielenia informacji o tym, jak to zostało zrobione (w tym wypadku skomponowane).

Wygłaszanie mów to ważna umiejętność i doskonała okazja do ćwiczenia odwagi w stawaniu przed gronem słuchaczy. Mówienie do publiczności służy też ćwiczeniu emisji głosu.
Powrót do pytań