Wskazówka:
Etykieta, inaczej kurtuazja, to zbiór norm zachowania, zwyczajów i form (savoir-vivre’u) obowiązujący w danym środowisku lub sytuacji. Zwróć uwagę na bezpośredni zwrot mówcy do adresatki laudacji. W jaki sposób laudator mówi o Agnieszce Holland w akapicie pierwszym? Jakimi słowami charakteryzuje jej twórczość w akapitach drugim i trzecim? Zauważ, że polecenie wymaga podania dwóch zabiegów, chociaż w tekście jest ich więcej.
Powrót do pytań