Wskazówka:
Przypomnij sobie, czym różni się charakterystyka bezpośrednia od pośredniej. Przeczytaj jeszcze raz akapit pierwszy. Czy w przytoczonej tam anegdocie autor wymienia cechy bohaterki wprost, czy też przedstawia Agnieszkę Holland, opisując jej wypowiedzi i działania?
Powrót do pytań