Wskazówka:
Słowa kluczowe to wyrazy charakterystyczne dla danego tekstu, ponieważ często w nim występują, najpełniej oddają problematykę wypowiedzi, ułatwiają zrozumienie tekstu, wyjaśniają intencje autora. Zastanów się, które ze słów są kluczowe dla przytoczonej laudacji.
Powrót do pytań