Wskazówka:
Przeczytaj pierwsze podane zdanie i określ, jaka funkcja językowa w nim dominuje. Zwróć uwagę na metaforę występującą w tym wypowiedzeniu. Następnie przypomnij sobie, czym charakteryzuje się funkcja informatywna i dokonaj przekształcenia, zachowując sens podanego zdania.

Zwróć uwagę na związek frazeologiczny podkreślony w drugim zdaniu. Na czym polega jego archaiczny charakter? Poszukaj wyrażenia synonimicznego do tego frazeologizmu i przekształć wypowiedzenie.

Czym różnią się mowa niezależna i zależna? Odpowiedź na to pytanie ułatwi ci dokonanie przekształcenia. Zachowaj sens podanego zdania.
Powrót do pytań