Wskazówka:
Rozwiązanie tego zadania będzie wymagało ustalenia, które rzeczowniki z pierwszego akapitu mają znaczenia podane w tabeli. Wpisz je w odpowiednie miejsca.
Powrót do pytań