Wskazówka:
W zdaniu uwzględnij, że planety olbrzymy, do których należy planeta A, są w przeciwieństwie do skalistej Ziemi, zbudowane w znacznej części z gazów. Z tego faktu możesz wnioskować, że gęstość planety A jest mniejsza niż Ziemi. Planeta A zbudowana z materii o mniejszej gęstości obraca się więc szybciej wokół własnej osi niż Ziemia. Planeta A jest też znacznie bardziej oddalona od Słońca niż Ziemia i z tego względu jej czas obiegu wokół Słońca jest dłuższy od czasu obiegu Ziemi.
Powrót do pytań