geografia fizyczna - Ziemia we Wszechświecie


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 1.
Na rysunku przedstawiono osiem planet Układu Słonecznego. Jedną z planet oznaczono literą A.
Źródło: http://www.eszkola-wielkopolska.pl [dostęp: 14.11.2014].

Oceń prawdziwość poniższych informacji.
Zadanie 1.1.
Planeta A ma większą gęstość niż Ziemia.
Zadanie 1.2.
Planeta A obraca się wokół osi z większą prędkością niż Ziemia.
Zadanie 1.3.
Czas pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca jest dłuższy od czasu obiegu wokół Słońca planety A.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności