zadania z geografii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

geografia fizyczna - Ziemia we Wszechświecie


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Na rysunku przedstawiono osiem planet Układu Słonecznego. Jedną z planet oznaczono literą A.
Źródło: http://www.eszkola-wielkopolska.pl [dostęp: 14.11.2014].

Oceń prawdziwość poniższych informacji.
1.1. Planeta A ma większą gęstość niż Ziemia.
1.2. Planeta A obraca się wokół osi z większą prędkością niż Ziemia.
1.3. Czas pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca jest dłuższy od czasu obiegu wokół Słońca planety A.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura SGGW - studenci
Polityka Prywatności