Wskazówka:
Zanim przystąpisz do pisania, przeczytaj uważnie zamieszczone fragmenty tekstów i spróbuj określić, na jakiej zasadzie zostały zestawione. Pozwoli ci to wskazać płaszczyznę ich porównania, dostrzec zachodzące między nimi podobieństwa i różnice. Zastanów się, jaką formę chcesz nadać swojej wypowiedzi – od tego wyboru będzie zależeć kompozycja pracy. Jeżeli zdecydujesz się na formę rozprawki interpretacyjnej, nie zapomnij sformułować tezy, którą będziesz uzasadniać w toku rozważań. Możesz zapisać kilka tez, które, twoim zdaniem, można wywieść z tekstów. Pamiętaj jednak, że do realizacji powinieneś musisz wybrać tylko jedną z nich, np.:
• Deszcz jako sprawdzian postaw i zachowań człowieka.
• Opis deszczu – sposób ukazania relacji między człowiekiem i naturą.

Rozważ, czy porównania utworów będziesz dokonywać równolegle, czy też dokonasz interpretacji każdego z nich osobno, a wnioski porównawcze sformułujesz w konkluzji swoich rozważań.

Określ temat i rozpoznaj konwencję stylistyczną tekstu Władysława Reymonta. Co w tekście świadczy o wykorzystaniu tej konwencji? Jaki wpływ ma opisane zjawisko (deszcz) na życie ludzi? Jaką rolę w tekście pełni synestezja?

Zanalizuj wartość stylistyczną języka Chłopów. Jaki charakter nadają prozie Władysława Reymonta wykorzystane środki językowe? Jak wpływają na nastrój?

Rozważ, czy zjawisko przyrody (deszcz) zostało podobnie opisane we fragmencie opowiadania Heinricha Bölla? Jak autor przedstawił wpływ pogody na życie i zachowania ludzi? Jak opisał deszcz? Zastanów się, jaką funkcję pełnią w tekście odwołania i aluzje biblijne? Przeanalizuj język i styl, rozpoznaj konwencję tekstu.

Zastanów się, jakie konteksty (historycznoliteracki, biograficzny, filozoficzny, kulturowy, inny) możesz przywołać w związku z problemem poruszanym w pracy.

Konteksty, które można przywołać to, np.:
filozofia Artura Schopenhauera,
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara,
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz,
Johan Wolfgang Goethego, Cierpienia młodego Wertera,
Adam Asnyk, Ulewa,
Krzysztof Kamil Baczyński, Deszcze.

Sformułuj końcowe wnioski, wskaż podobieństwa i różnice między tekstami.
Powrót do pytań