Wskazówka:
Co zapowiada pierwsze zdanie tego fragmentu? Jaki cel mają pytania w tym fragmencie? Jaki wniosek możesz wyciągnąć na podstawie ich treści? Czy zapowiadają tematykę lekcji o obchodzeniu się z pieniędzmi, czy mówią o finansowaniu tych lekcji?
Powrót do pytań