Wskazówka:
O czym jest mowa w pierwszym zdaniu w tym fragmencie? Czy ta ogólna informacja jest poparta konkretami przykładami? Jaki wniosek możesz wyciągnąć na podstawie tych informacji? Czy jest w nim mowa o pracy na lekcji?
Powrót do pytań