Wskazówka:
Co zapowiada pierwsze zdanie fragmentu? O kim jest mowa: o uczniach czy o nauczycielach?
Powrót do pytań