zadania z fizyki, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

fizyka - Prąd elektryczny

dział: fizyka - poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5
1. W celu uzyskania charakterystyki prądowo-napięciowej I(U) diody półprzewodnikowej uczniowie połączyli szeregowo opornik, diodę i amperomierz. Woltomierz włączyli tak, aby mierzył napięcie na diodzie. Do pomiarów wykorzystali mierniki cyfrowe. Opór woltomierza był bardzo duży, a amperomierz miał mały opór ok. 4 Ω . Całość podłączyli do ogniwa AA o pomijalnie małym oporze wewnętrznym. Następnie dołączali kolejne takie same ogniwa, powodując w ten sposób zmiany napięcia na diodzie. Wyniki pomiarów zapisali w tabeli.
Uo – napięcie na baterii ogniw.
Ud – napięcie zmierzone na diodzie.
I – natężenie prądu płynącego przez diodę.
R – opór opornika włączonego do obwodu szeregowo z diodą.
1.1. Narysuj schemat opisanego obwodu elektrycznego z 1 ogniwem AA.
1.2. Oblicz opór elektryczny opornika zastosowanego podczas ostatniego pomiaru.

1.3. Narysuj wykres zależności I(U) dla diody w zakresie napięć (0,5 V ÷ 0,8 V) i korzystając z wykresu, oblicz opór diody, gdy płynie przez nią prąd o natężeniu 55 mA.
1.4. Oceń poprawność zdania. Wybierz Prawda lub Fałsz.
Dioda zbudowana jest z 3 warstw półprzewodników typu n-p-n.
1.5. Oceń poprawność zdania. Wybierz Prawda lub Fałsz.
Dioda półprzewodnikowa przewodzi prąd tylko w jedną stronę.
1.6. Oceń poprawność zdania. Wybierz Prawda lub Fałsz.
Opór badanej diody jest stały dla napięć większych niż 0,6 V.
2. Z kawałka specjalnej plasteliny przewodzącej prąd elektryczny uformowano walec. Do obu jego podstaw przyłożono dwie jednakowe metalowe płytki o średnicy d z przylutowanymi przewodami i podłączono do źródła napięcia U (patrz rysunek). Płytki ściśle przylegały do plasteliny, zapewniając dobry kontakt elektryczny z plasteliną i przepływ prądu elektrycznego o natężeniu I. Opór elektryczny przewodów i płytek można pominąć.
2.1. Opisany układ wykorzystano do wyznaczenia oporu właściwego plasteliny. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Opór właściwy plasteliny można wyznaczyć w tej sytuacji, korzystając ze wzoru
2.2. Walec z plasteliny przeformowano zmieniając jego rozmiary (patrz rysunek) i wyznaczano opór elektryczny poprzednio opisaną metodą, mierząc napięcie i natężenie prądu elektrycznego.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Jeżeli przez R 1 oznaczymy opór pierwszego walca z plasteliny, a przez R 2 opór elektryczny nowego walca, to między oporami elektrycznymi tych walców prawdziwy będzie związek

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności