dlamaturzysty.info

zadania z historii sztuki, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

Liczba zadań: 17. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podane są odpowiedzi i schemat punktacji.
Uwaga: niektórych typów zadań nie będzie na maturze 2021 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładami są zadania: 7.1 (trzeci myślnik),10,12,13,14,17.
Liczba zadań: 10, w tym liczba tematów wraz z przykładowymi wypracowaniami: 4.
Podane są odpowiedzi i schemat punktacji.
Informator, formuła od 2015.

źródło: CKE
Polityka Prywatności