Zadania z polskiego, matura - wskazówki, odpowiedzi

Wypowiedź argumentacyjna dotycząca tekstu teoretycznego. 6 przykładowych zadań.
Porównanie dwóch tekstów literackich. 5 przykładowych zadań.
Na czym polega realizacja wypowiedzi argumentacyjnej dotycząca tekstu teoretycznego.
Elementy analizy i interpretacji porównawczej.
Przekształcanie tekstu i działania na tekście dotyczą różnych typów tych operacji.

źródło: CKE
Polityka Prywatności