aplikacja Matura google play app store

Zadania z polskiego, matura - wskazówki, odpowiedzi

Liczba zadań: 23.
Informator, formuła 2023. Podane są odpowiedzi i schemat punktacji.
Tekst: KONIEC PSEUDOTRADYCJI, Janusz Głowacki. Liczba zadań: 7. Liczba pytań: 9.
Informator, formuła od 2015. Podane są odpowiedzi i schemat punktacji.
Uwaga: niektórych zadań nie będzie na maturze 2022 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładami są zadania: 1, 4, 7.
Tekst: NAJKI z SAMOTRAKI, Jan Miodek. Liczba zadań: 7. Liczba pytań: 10.
Informator, formuła od 2015. Podane są odpowiedzi i schemat punktacji.
Uwaga: niektórych zadań nie będzie na maturze 2022 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładami są zadania: 3, 6.1.
Tekst: MELODRAMAT na WAKACJE, Grażyna Stachówna. Liczba zadań: 6. Liczba pytań: 8.
Informator, formuła od 2015. Podane są odpowiedzi i schemat punktacji.
Uwaga: niektórych zadań nie będzie na maturze 2022 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładem jest zadanie 6.
Tekst 1.: CZŁOWIEK i JEGO RZECZYWISTOŚĆ, Roman Ingarden. Tekst 2.: PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ, Jan Paweł II.
Liczba zadań: 8. Liczba pytań: 10.
Informator, formuła od 2015. Podane są odpowiedzi i schemat punktacji.
Liczba zadań: 4. Liczba przykładowych rozprawek: 8.
Informator, formuła od 2015.
Zajęcie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora – 3 zadania.
Dokonanie interpretacji porównawczej podanych utworów – 3 zadania.
Podane przykładowe realizacje.
Porównanie dwóch tekstów literackich. 5 przykładowych zadań.
Wypowiedź argumentacyjna dotycząca tekstu teoretycznego. 6 przykładowych zadań.
Na czym polega realizacja wypowiedzi argumentacyjnej dotycząca tekstu teoretycznego.
Elementy analizy i interpretacji porównawczej.
Przekształcanie tekstu i działania na tekście dotyczą różnych typów tych operacji.

źródło: CKE
Polityka Prywatności