aplikacja Matura google play app store

Zadania rosyjski, matura - wskazówki, odpowiedzi

rosyjski podstawowy - zadania maturalne
Warianty zadań: zadania typu prawda/fałsz, na dobieranie oraz wielokrotnego wyboru.
Warianty zadań: dobieranie nagłówków oraz uzupełnianie luk w tekście.
Są dwa rodzaje zadań: trzy krótkie teksty, powiązane wspólnym tematem lub słowem-kluczem, do których jest jedno zadanie z 3 opcjami odpowiedzi lub jeden dłuższy tekst, do którego jest pięć pytań z 4 opcjami odpowiedzi.
Warianty zadań: wybór wyrazu brakującego w tekście i w zdaniach oraz wybór fragmentu brakującego w dialogu.
Umiejętność pisania sprawdzana jest za pomocą jednego zadania otwartego, polegającego na napisaniu tekstu użytkowego w formie listu tradycyjnego bądź wiadomości e-mail albo w formie wpisu na blogu czy forum internetowym. Trzeba napisać tekst o długości od 80 do 130 słów, który będzie zawierał wszystkie informacje określone w poleceniu.
rosyjski rozszerzony - zadania maturalne
Zadania wielokrotnego wyboru oparte na kilku krótkich tekstach lub na jednym dłuższym tekście oraz zadania na dobieranie.
Warianty zadań: dobieranie tekstu do zdania oraz uzupełnianie luk w tekście.
Zadania składają się z dwóch niezależnych od siebie tekstów powiązanych wspólnym tematem. Do każdego z nich dołączono odrębne pytania z czterema opcjami odpowiedzi. Jedno pytanie może odnosić się do obu tekstów.
Warianty zdań: wybór wyrazu brakującego w tekście, przekształcanie wyrazu podanego w nawiasie, uzupełnianie tekstu podanymi wyrazami, układanie zdań z podanych wyrazów, tłumaczenie fragmentów zdań.
Umiejętność pisania sprawdzana jest za pomocą zadania otwartego, polegającego na napisaniu wypowiedzi w formie rozprawki bądź artykułu albo w formie listu formalnego. Trzeba napisać tekst o długości od 200 do 250 słów, który będzie zawierał wszystkie elementy określone w temacie.
rosyjski dwujęzyczny - zadania maturalne
Liczba zadań: 6. Liczba pytań: 24. Liczba tematów: 3.
Podane są odpowiedzi do pytań i 2 przykładowe ocenione wypowiedzi.

źródło: CKE
Polityka Prywatności