dlamaturzysty.info

zadania z filozofii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

Liczba zadań: 32. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.
Zadania 30,31,32 zawierają w sumie 3 tematy wraz z przykładowymi wypracowaniami.
Uwaga: niektórych typów zadań nie będzie na maturze 2021 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładami są zadania:
tekst 2. - wszystkie zadania 10-20,
tekst 3. - zadania 26,29.

źródło: CKE
Polityka Prywatności