aplikacja Matura google play app store

Zadania niemiecki, matura - wskazówki, odpowiedzi

niemiecki podstawowy - zadania maturalne
Warianty: zadania typu prawda/fałsz, na dobieranie oraz wielokrotnego wyboru.
Warianty: dobieranie nagłówków oraz uzupełnianie luk w tekście.
Są dwa rodzaje zadań: trzy krótkie teksty, powiązane wspólnym tematem lub słowem-kluczem, do których jest jedno zadanie z 3 opcjami odpowiedzi lub jeden dłuższy tekst, do którego jest pięć pytań z 4 opcjami odpowiedzi.
Warianty: wybór wyrazu brakującego w tekście i w zdaniach, wybór brakującego tłumaczenia fragmentu zdania, wybór przekształcenia fragmentu zdania oraz wybór fragmentu brakującego w dialogu.
Umiejętność pisania sprawdzana jest za pomocą jednego zadania otwartego, polegającego na napisaniu tekstu użytkowego w formie listu tradycyjnego bądź wiadomości e-mail albo w formie wpisu na blogu czy forum internetowym. Trzeba napisać tekst o długości od 80 do 130 słów, który będzie zawierał wszystkie informacje określone w poleceniu.
niemiecki rozszerzony - zadania maturalne
Warianty: zadania wielokrotnego wyboru oraz na dobieranie.
Warianty: dobieranie tekstu do zdania oraz uzupełnianie luk w tekście.
Zadania składają się z dwóch niezależnych od siebie tekstów powiązanych wspólnym tematem. Do każdego z nich dołączono odrębne pytania z czterema opcjami odpowiedzi. Jedno pytanie może odnosić się do obu tekstów.
Umiejętność pisania sprawdzana jest za pomocą zadania otwartego, polegającego na napisaniu wypowiedzi w formie rozprawki bądź artykułu albo w formie listu formalnego. Trzeba napisać tekst o długości od 200 do 250 słów, który będzie zawierał wszystkie elementy określone w temacie.
Warianty: wybór wyrazu brakującego w tekście, uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań oraz transformacje.
niemiecki dwujęzyczny - zadania maturalne
Liczba zadań: 5. Liczba pytań: 22. Liczba tematów: 3.
Podane są odpowiedzi do pytań i 2 przykładowe ocenione wypowiedzi.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: CKE
Polityka Prywatności