dlamaturzysty.info

Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Liczba zadań: 38. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podane są przykładowe rozwiązania – jedno lub więcej.
Uwaga: niektórych zadań nie będzie na maturze 2022 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładami są zadania: 21, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34.
Liczba zadań: 4. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podanych jest wiele przykładowych rozwiązań wraz z opisem sposobu przyznawania punktów i komentarzami.
Liczba zadań: 13. Podane są wskazówki i odpowiedzi.
Liczba zadań: 7. Podane są wskazówki i odpowiedzi.
Liczba zadań: 28. Podane są wskazówki i odpowiedzi.
Liczba zadań: 10. Podane są wskazówki i odpowiedzi.
Liczba zadań: 12. Podane są wskazówki i odpowiedzi.

źródło: CKE
Polityka Prywatności