Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne. Równania i nierówności, poziom podstawowy


Strona: 1 2 3 4 5 6
1. Na początku roku akademickiego mężczyźni stanowili 40% wszystkich studentów. Na koniec roku liczba wszystkich studentów zmalała o 10% i wówczas okazało się, że mężczyźni stanowią zadanie1.gifwszystkich studentów. O ile procent zmieniła się liczba mężczyzn na koniec roku w stosunku do liczby mężczyzn na początku roku?
2. Funkcja f jest funkcją kwadratową. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności f(x)<0 jest przedział (1,5). Rozwiąż nierówność -f(x+3)<0.
3. Wartość wyrażeniajest równa
4. Odwrotnością liczbyjest liczba
5. Liczbajest równa

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności