Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Geometria, poziom podstawowy


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Trójkąt ostrokątny ABC jest wpisany w okrąg o środku O i promieniu 4. Kąt CAB jest równy kątowi OCB oraz kąt CBA jest równy kątowi OCA. Oblicz długość wysokości CD opuszczonej z wierzchołka C na bok AB.
2. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest romb o boku długości 3. Krawędź boczna DS ma długość 4 i jest jednocześnie wysokością tego ostrosłupa. Długości pozostałych trzech krawędzi bocz- nych są równe (zobacz rysunek). Oblicz objętość tego ostrosłupa.
3. Na rysunku jest przedstawiona prosta zawierająca przekątną AC rombu ABCD oraz wierzchołki A = (–2,1) i C = (4,5) tego rombu. Wskaż równanie prostej zawierającej przekątną BD tego rombu.
4. Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku w punkcie O i promieniu r (zobacz rysunek).
Cięciwa AC ma długość √3 , więc
5. Punkty A, B, C, D, E są położone w tej kolejności na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Odcinki BD i AC są średnicami tego okręgu oraz |∢BEC| = 60°. Oblicz miarę kąta CBD.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06
miniatura
Polityka Prywatności