dlamaturzysty.info

Geometria, poziom podstawowy

Liczba zadań: 53. Podane są wskazówki i odpowiedzi.


Zadanie 1.
Trójkąt ostrokątny ABC jest wpisany w okrąg o środku O i promieniu 4. Kąt CAB jest równy kątowi OCB oraz kąt CBA jest równy kątowi OCA. Oblicz długość wysokości CD opuszczonej z wierzchołka C na bok AB.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności