Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Rachunek różniczkowy, poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4
10. Wykaż, że równanie 2x3 – 3x2 – 5 = 0 ma w przedziale (2,3) dokładnie jedno rozwiązanie.
11. Wielomian ƒ jest dany wzorem ƒ(x) = 3x4 – 4kx3 + 6x2 – 12kx z parametrem rzeczywistym k. Wyznacz wszystkie wartości k, dla których funkcja ƒ jest rosnąca w przedziale ⟨2,+∞) i nie jest rosnąca w żadnym przedziale postaci ⟨a,+∞) dla a < 2.
12. Funkcja wymierna ƒ jest dana wzorem

Wyznacz wartość najmniejszą i wartość największą, jakie ta funkcja przyjmuje dla argumentów z przedziału ⟨–3,1⟩ .


źródło: CKE

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 10
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności