Zadania z polskiego, matura - wskazówki, odpowiedzi

Wypowiedź argumentacyjna dotycząca tekstu teoretycznego. 6 przykładowych zadań.
Porównanie dwóch tekstów literackich. 5 przykładowych zadań.

źródło: CKE
Polityka Prywatności