Zadania angielski, matura - wskazówki, odpowiedzi

język angielski - wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym, przykłady


Strona: 1 2 3 4
1. Wypowiedz się na poniższy temat. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

Ostatnio zaangażowałeś(-aś) się w pracę organizacji charytatywnej. Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym opiszesz działalność tej organizacji oraz wskażesz korzyści wynikające z bycia jej członkiem.

źródło: CKE

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura WSIiZ - zajęcia
Polityka Prywatności