dlamaturzysty.info

język angielski - wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym, przykłady

Liczba zadań: 4. Podane są przykładowe wypowiedzi i wskazówki.


Zadanie: 1 2 3 4
Zadanie 1.
Wypowiedz się na poniższy temat. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

Ostatnio zaangażowałeś(-aś) się w pracę organizacji charytatywnej. Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym opiszesz działalność tej organizacji oraz wskażesz korzyści wynikające z bycia jej członkiem.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności