dlamaturzysty.info

geografia fizyczna - Atmosfera

Liczba zadań: 34.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Zadanie 1.
Na jednym z poniższych rysunków A–D przedstawiono poprawnie kierunki przemieszczania się mas powietrza w komórce Ferrela i kierunek stałych wiatrów w szerokościach umiarkowanych.
Uzupełnij zdanie.
Rysunek, na którym poprawnie przedstawiono kierunki przemieszczania się mas powietrza w komórce Ferrela i kierunek stałych wiatrów w szerokościach umiarkowanych, oznaczono literą
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności