zadania z geografii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

geografia fizyczna - Atmosfera


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Na jednym z poniższych rysunków A–D przedstawiono poprawnie kierunki przemieszczania się mas powietrza w komórce Ferrela i kierunek stałych wiatrów w szerokościach umiarkowanych.
Uzupełnij zdanie.
Rysunek, na którym poprawnie przedstawiono kierunki przemieszczania się mas powietrza w komórce Ferrela i kierunek stałych wiatrów w szerokościach umiarkowanych, oznaczono literą

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSBiNoZ 4
miniatura
miniatura WSIiZ - zajęcia
Polityka Prywatności