geografia fizyczna - Hydrosfera


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Zadanie 1.
Na wykresie przedstawiono zróżnicowanie średniego zasolenia przypowierzchniowych wód oceanicznych.
Na podstawie: P. Wład, Geografia. Bogactwo Ziemi, Gdańsk 2002, s. 38.

Zaznacz cechę klimatu obszarów o największych wartościach zasolenia wód oceanicznych, która wywiera wpływ na tak duże stężenie soli w wodzie oceanicznej.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności