zadania z geografii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

geografia fizyczna - Hydrosfera


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Na wykresie przedstawiono zróżnicowanie średniego zasolenia przypowierzchniowych wód oceanicznych.
Na podstawie: P. Wład, Geografia. Bogactwo Ziemi, Gdańsk 2002, s. 38.

Zaznacz cechę klimatu obszarów o największych wartościach zasolenia wód oceanicznych, która wywiera wpływ na tak duże stężenie soli w wodzie oceanicznej.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSBiNoZ 4
miniatura
miniatura WSIiZ - zajęcia
Polityka Prywatności