zadania z geografii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna - Klasyfikacja państw świata


Strona: 1 2 3 4 5
1. W tabeli przedstawiono wartości PKB na 1 mieszkańca oraz ogólne wartości wskaźnika HDI dla wybranych państw świata w 2013 r.
Na podstawie: www.data.undp.org [dostęp: 18.02.2015].

Podaj dwie cechy społecznego rozwoju Polski, które pozwoliły na osiągnięcie przez Polskę wyższego poziomu rozwoju społecznego, mierzonego wskaźnikiem HDI, w porównaniu z pozostałymi państwami wymienionymi w tabeli.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSBiNoZ 4
miniatura
miniatura WSIiZ - zajęcia
Polityka Prywatności