dlamaturzysty.info

geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna - Klasyfikacja państw świata

Liczba zadań: 5.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.


Zadanie: 1 2 3 4 5
Zadanie 1.
W tabeli przedstawiono wartości PKB na 1 mieszkańca oraz ogólne wartości wskaźnika HDI dla wybranych państw świata w 2013 r.
Na podstawie: www.data.undp.org [dostęp: 18.02.2015].

Podaj dwie cechy społecznego rozwoju Polski, które pozwoliły na osiągnięcie przez Polskę wyższego poziomu rozwoju społecznego, mierzonego wskaźnikiem HDI, w porównaniu z pozostałymi państwami wymienionymi w tabeli.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności