zadania z geografii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna - Ludność świata


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. W tabeli przedstawiono przyrost naturalny na 1000 ludności na świecie i w regionach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, w przedziałach lat od 2010 r. wraz z prognozą do 2050 r.
Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, Warszawa 2013.

Podaj po dwie przyczyny zmian przyrostu naturalnego na 1000 ludności w latach 2010–2050 w regionach bardziej rozwiniętych gospodarczo oraz w regionach słabiej rozwiniętych.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności