zadania z geografii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

geografia Polski - Zagadnienia ludnościowe


Strona: 1 2 3 4
1. Na wykresie przedstawiono odsetek zatrudnionych w wybranych rodzajach działalności gospodarczej w Polsce w latach: 1950, 1988, 2010. Numerami 1.–4. oznaczono wybrane rodzaje działalności gospodarczej.
Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, Warszawa 2015, s. 145;
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2000, Warszawa 2001, s. 131.

Przyporządkuj dane do rodzajów działalności gospodarczej.
1.1. handel; naprawa pojazdów samochodowych
1.2. przemysł
1.3. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
Polityka Prywatności