aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania (2015) z geografii

przedmiot: geografia

Liczba zadań: 27. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.
Uwaga: niektórych zadań nie było na maturze 2022 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładami są zadania: 5, 11, 12, 13, 15, 16.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Zadania 1–4 wykonaj na podstawie barwnej mapy okolic Chęcin.

Zadanie 1. (0–1)
Przyporządkuj opisom wzniesień ich nazwy wybrane spośród podanych poniżej.
Porośnięte lasami wzniesienia o długości około 5 km, przez które przebiega pieszy szlak turystyczny i szlak dydaktyczny. Od zachodu u podnóża wzniesień płynie rzeka – dopływ Białej Nidy.
Na stokach wzniesień znajdują się formy krasowe i kamieniołom. Część obszaru objęto formą ochrony przyrody. U podnóża wzniesień płynie strumień – dopływ Bobrzy.
Wzniesienia o niewielkim zalesieniu położone na południe od Doliny Chęcińskiej. Na stokach jednego ze wzniesień utworzono rezerwat geologiczno-leśny, do którego prowadzi szlak dydaktyczny.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności