dlamaturzysty.info

zadania z biologii - Metabolizm

przedmiot: biologia

Liczba zadań: 17. Liczba pytań: 54.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Zadanie 1.
Na wykresie przedstawiono wyniki uzyskane w pewnym doświadczeniu dotyczącym fotosyntezy.
Na podstawie: http://www.klimatazdrowie.pl/index.php?strona=zagadnienia&artykul=22 [dostęp: 28.11.2014].
Zadanie 1.1.
Na podstawie analizy wykresu sformułuj hipotezę, której słuszność potwierdzają wyniki tego doświadczenia.
Zadanie 1.2.
Wyjaśnij, dlaczego nie można zbadać wyłącznie wpływu natężenia światła lub wyłącznie wpływu stężenia CO2 na intensywność fotosyntezy, bez obecności drugiego z czynników.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności