zadania z biologii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

zadania z biologii - Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka

dział: biologia


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Tłuszcze, pochodzące z układu pokarmowego, docierają włosowatymi naczyniami krwionośnymi do komórek tkanki tłuszczowej, w których są gromadzone. Podczas deficytu energii w organizmie ulegają w nich hydrolizie (do kwasów tłuszczowych i glicerolu), a produkty hydrolizy transportowane są przez krew do wątroby lub innych narządów.
1.1. Korzystając z podanych informacji i własnej wiedzy, podaj przystosowania tkanki tłuszczowej do przeprowadzania zachodzących w tej tkance trzech procesów opisanych w tekście.
1.2. Uzupełnij schemat ilustrujący metabolizm tłuszczów w komórkach tłuszczowych, a następnie w komórkach wątroby, wybierając w pustych miejscach odpowiednie nazwy produktów reakcji lub procesów. Wybierz je spośród wymienionych poniżej.
Nazwy produktów reakcji lub procesów: glikoliza, hydroliza, β-oksydacja, pirogronian, cholesterol, kwasy tłuszczowe, glicerol, acetylo-CoA.


Komórki tłuszczowe, nr 1.
Komórki tłuszczowe, nr 2.
Komórki wątroby, nr 3.
Komórki wątroby, nr 4.
Komórki wątroby, nr 6.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Collegium Humanisticum
miniatura Pracownia Technologii Żywności - 1
miniatura
Polityka Prywatności