PUM_220.jpg

zadania z chemii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

chemia - Reakcje utleniania i redukcji

dział: chemia


Strona: 1 2 3 4 5 6
1. Do probówki z wodnym roztworem dichromianu(VI) potasu dodano wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) i wodny roztwór siarczanu(IV) sodu. Doświadczenie zilustrowano rysunkiem:
Reakcja przebiegła zgodnie ze schematem:

1.1. Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem oddanych lub pobranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów utleniania i redukcji oraz uzupełnij współczynniki stechiometryczne w schemacie równania reakcji w formie jonowej.
1.2. Napisz równanie opisanej reakcji w formie cząsteczkowej.
1.3. Oblicz, ile centymetrów sześciennych roztworu dichromianu(VI) potasu o stężeniu 0,5 mol · dm–3 znajdowało się w probówce, jeżeli zawarty w nim dichromian(VI) potasu utlenił siarczan(IV) potasu obecny w 4 cm3 dodanego roztworu o stężeniu 0,4 mol · dm–3. Stosunek molowy reduktora do utleniacza w opisanej reakcji wynosi 3 : 1.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSZOP
miniatura Uniwersytet Gdański - 9
Polityka Prywatności