aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii - XIX wiek przykładowe zadania

przedmiot: historia

Ilość zadań: 8. Informator, formuła od 2023.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 1. (0–1)
Tabela. Udział wybranych obszarów/państw w światowej produkcji dóbr przetworzonych / produkcji przemysłowej w latach 1750–1900 (w procentach)


1750

1800

1830

1860

1880

1900

Wielka Brytania

1,9

4,3

9,5

19,9

22,9

18,5

Francja

4,0

4,2

5,2

7,9

7,8

6,8

państwa niemieckie/Niemcy

2,9

3,5

3,5

4,9

8,5

13,2

Rosja

5,0

5,6

5,6

7,0

7,6

8,8

Stany Zjednoczone Ameryki

0,1

0,8

2,4

7,2

14,7

23,6

Japonia

3,8

3,5

2,8

2,6

2,4

2,4

Chiny

32,8

33,3

29,8

19,7

12,5

6,2

Indie

24,5

19,7

17,6

8,6

2,8

1,7


Na podstawie: P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny – rozkwit – upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Warszawa 1994, s. 154.
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.
1. Na przełomie XVIII i XIX wieku trzecia część światowej produkcji dóbr przetworzonych pochodziła z Chin.
2. W XIX w. systematycznie wzrastał udział Wielkiej Brytanii w światowej produkcji przemysłowej.
3. Pod koniec XIX wieku znacznie wzrósł udział Stanów Zjednoczonych Ameryki w światowej produkcji przemysłowej.
1 pkt – odpowiedź zawierająca trzy prawidłowe wskazania.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności