dlamaturzysty.info

Zadania niemiecki, matura - wskazówki, odpowiedzi

niemiecki podstawowy - zadania maturalne
Warianty: zadania typu prawda/fałsz, na dobieranie oraz wielokrotnego wyboru.
Warianty: dobieranie nagłówków oraz uzupełnianie luk w tekście.
Są dwa rodzaje zadań: trzy krótkie teksty, powiązane wspólnym tematem lub słowem-kluczem, do których jest jedno zadanie z 3 opcjami odpowiedzi lub jeden dłuższy tekst, do którego jest pięć pytań z 4 opcjami odpowiedzi.
Warianty: wybór wyrazu brakującego w tekście i w zdaniach, wybór brakującego tłumaczenia fragmentu zdania, wybór przekształcenia fragmentu zdania oraz wybór fragmentu brakującego w dialogu.
Umiejętność pisania sprawdzana jest za pomocą jednego zadania otwartego, polegającego na napisaniu tekstu użytkowego w formie listu tradycyjnego bądź wiadomości e-mail albo w formie wpisu na blogu czy forum internetowym. Trzeba napisać tekst o długości od 80 do 130 słów, który będzie zawierał wszystkie informacje określone w poleceniu.

źródło: CKE
Polityka Prywatności